Eczacıbaşı Yapı Grubu SAP CRM Projesi

Eczacıbaşı Yapı Grubu SAP CRM Projesi

Eczacıbaşı Yapı Grubu SAP CRM Projesi

regna-sap-crm-eczacibasiMağaza Toplu İş Projesi

İhtiyaç: Mağaza toplu iş projelerinde mağaza çalışanları, toplu iş birimi ve kategori birimi arasında uzun mailleşmeler sonucu müşteri iskontosu ve mağaza alışları belirlenebiliyordu. E-posta trafiğiyle müşteriye optimum iskontoyu vermek zorlaşıyor ve verilen iskontoların, alış koşullarının takibi zorlaşıyordu. Buna ek olarak mağaza çalışanlarının iskonto limitlerini belirleyecek bir kırılım yoktu.

Sonuç: SAP CRM sisteminde hazırlanan toplu iş teklifleriyle birlikte, mağaza çalışanları müşteriye vermek istedikleri iskonto talebinde bulunarak, tekliflerinin otomatik olarak hazırlanması sağlandı.

Sipariş Değişiklik Projesi

İhtiyaç: İntema bayileri webshop teknolojisiyle satın alma siparişlerini portalden oluşturmaktadırlar. Bayilerin oluşturduğu siparişler SAP CRM ve SAP ERP sistemine entegre çalışmaktadır. Webshop üzerinden siparişler değiştirilemiyor, bayilerin bir değişiklik talebi olduğunda SYM (Sipariş Yönetim Merkezi) ‘ye bildiriyor ve SYM değişikliğin toplu iş, kategori birimlerinden mail yoluyla onayları alarak, SAP CRM sisteminde değişikliği yapıyordu. E-posta yoluyla uzayan bu süreç zaman kaybına yol açıyor ve bayiler sipariş değişikliğini kendileri sistemsel olarak talep edemiyorlardı.

Sonuç: Sipariş değişiklik projesi kapsamında webshop sisteminde bayilere sipariş değişikliği açılmış ve belirli kontroller çerçevesinde değişiklik talebinde bulunabilmeleri sağlanmıştır.

Bayiler değişiklik talebinde bulunduklarında, değişiklik talebinin türüne göre farklı workflow’lar çalışmakta, ilgili birimlere mail iletilmekte ve mobil onay yapabilmeleri sağlanmaktadır.

Yapılan çalışma SYM biriminin iş yükünü azaltırken, mail yoluyla alınan onayların sisteme aktarılmasını ve kontrol altına alınmasını sağlamıştır.

CRM-Mobil Entegrasyonu

İhtiyaç: Servis çalışanları müşterilere servis veya tespit için gittiklerinde, yazılı bir form dolduruluyordu ve sonrasında bu formlar merkezde günlük olarak sisteme bir kişi tarafından giriliyordu.

İki kez formun girilmesi hem mükerrer iş yapılmasına hem de zaman kaybına neden oluyordu.

Sonuç: Tasarlanan mobil çözümle birlikte, servis çalışanları müşteriye tespite veya servis hizmetine gittiğinde yazılı doldurdukları formu iPad’den SAP CRM sistemine  girebilmekte ve müşteriye vermek için çıktısını alabilmektedir.

Buradaki mükerrer iş ve zaman kaybı azaltılmıştır.

Merkezden açılan servis kayıtlarının ise servis çalışanlarının iPad ekranlarına otomatik olarak gelmesi ve müşterilere daha hızlı hizmet sağlanabilmesi amaçlanmıştır.