SAP Lojistik Çözümler

Satış ve Dağıtım (SD) Modülü

Satış ve Dağıtım modülü aşağıdaki süreçlerden oluşmaktadır:

   • Müşteri ve İlgili Kişiler Yönetimi
   • Satış Öncesi Aktiviteler ve Pazarlama Süreçleri
   • Sipariş Yönetimi Süreçleri
   • Fiyatlandırma Süreci
   • Prim, İndirim ve Komisyon Yönetimi
   • Kampanya Yönetimi
   • Promosyon Yönetimi
   • Müşteri Kredi Yönetimi
   • Sevkiyat Yönetimi
   • Ambalajlama Süreçleri
   • Nakliye Yönetimi
   • Faturalama Yönetimi
   • Tüm SD Süreçleri için Raporlama, Analiz ve Çıktılar

Üretim Planlama (PP) Modülü

   • İş Yerleri
   • İş Planları
   • Üretim Versiyonları
   • Satış ve Operasyon Planlaması
   • Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP – Material Requirements Planning)
   • Seri Üretim Senaryoları
   • Siparişe Dayalı Üretim Sernaryoları
   • Stoğa Dayalı Üretim Senaryoları
   • Ürün ağaçları (BOM – Bill of Materials)
   • Tüm PP Süreçleri için Raporlama, Analiz ve Çıktılar

Kalite Yönetimi (QM) Modülü

   • Kalite Planlaması
   • Kalite Kontrolü
   • Kalite Sertifikaları
   • Kalite Bildirimleri
   • Stabilite Etüdü Süreci
   • Kontrol Partileri Yönetimi
   • Kontrol Sonuçları ve Yönetimi
   • Örnek Yönetimi
   • Tüm QM Süreçleri için Raporlama, Analiz ve Çıktılar

Malzeme Yönetimi (MM) Modülü

   • Malzeme Yönetimi (Mamül, Yarı Mamül, Hammadde, Bileşen vb.)
   • Stok Yönetimi
   • Satınalma Yönetimi ve Onay Yönetimi
   • Satıcı Yönetimi ve Değerlendirilmesi
   • Tedarik Yönetimi
   • Stok Hareketlerinin Planlanması ve Analizi
   • Depolama Süreçleri
   • Tüm MM Süreçleri için Raporlama, Analiz ve Çıktılar

Depo Yönetimi (WM) Modülü

   • Mal Girişleri Takibi
   • Ürün Kabul Süreci
   • Etiketleme Yönetimi
   • Adresleme Yönetimi
   • Depo içi Yerleştirmeler
   • Stok Sorgulama
   • Stok Toplama
   • El Terminali Entegrasyonu
   • RFID, Barkod Entegrasyonu
   • Tüm WM Süreçleri için Raporlama, Analiz ve Çıktılar

Bakım ve Onarım (PM) Modülü

   • Planlı Bakım Süreçleri
   • Arızi Bakım Süreçleri
   • İş Planlaması Süreçleri
   • Masraf ve Maliyet Takibi
   • İş Güvenliği ve Onayları
   • Tüm PM Süreçleri için Raporlama, Analiz ve Çıktılar

Müşteri Servisi (CS) Modülü

   • Müşteri Hizmetleri Yönetimi
   • Servis Sözleşmeleri
   • Servis Garantileri
   • Servis Bütçeleri
   • Servis Stokları
   • Garanti Takibi Yönetimi
   • Servis Bakımları ve Siparişleri
   • Yedek Parça Yönetimi
   • Kapasite Planlama Süreçleri
   • Kalite Kontrol İşlemleri
   • Tüm CS Süreçleri için Raporlama, Analiz ve Çıktılar

Proje Yönetimi (PS) Modülü

   • Proje Planları
   • Proje Metinleri
   • Doküman Yönetimi
   • Proje Bildirimleri (Şikayet, Görev vb.)
   • Proje Masraf ve Maliyet Takibi
   • Proje İlerleyişi
   • Proje Terminlemeleri ve Yönetimi
   • Proje Kaynakları ve İşgücü Planlaması
   • Tüm PS Süreçleri için Raporlama, Analiz ve Çıktılar

SAP Finansal Çözümler

   • Mali Muhasebe (FI) Modülü
   • Maliyet Muhasebesi ve Kontrol (CO) Modülü
   • Finansal Tedarik Zinciri Yönetimi (FSCM) Modülü

SAP İnsan Kaynakları Çözümleri

   • Çalışan Ömrü Yönetimi
    • Yetenek Yönetimi
    • Kurumsal Öğrenim Yönetimi
    • Performans Yönetimi
    • Tazminat Yönetimi
   • Çalışan İşlemleri Yönetimi
    • Çalışan Yönetimi
    • Organizasyon Yönetimi
    • İş Süresi ve Devam Süresi Yönetimi
    • Küresel Bordro
    • İşe Alım ve E-İşe Alım Yönetimi
    • Akıllı Formlar