Yazar: Regna Editör
22.02.2017

CRM’de Mobil IT Talep Yönetimi Nedir?

Mobilitenin önemi nedir?

Mobil teknolojilerin şirketlerin süreçsel mekanizmasına getirdiği hız ve verimlilik, gelişen teknoloji çerçevesinde göz ardı edilemeyecek bir gerçek olarak ön plana çıkıyor. Zira son dönemde ortaya çıkan teknolojik gelişmeler sonrasında da mobil iş yapma taleplerinde de artış gözlemleniyor.

Şirketler küresel dünya şartları itibariyle, zaman ve performans verimliliği gereksinimi duyarken, hızlı iletişimin öncelikli yollarından biri olan mobilite, bu noktada öncelikli oluyor. Teknik özellikleri ve performansları her geçen gün artan cihazlarla birlikte tüm şirket içi/dışı işleyişlerde bu gereksinim daha da artıyor.

Bilişim dünyasındaki çeşitliliğe paralel teknolojinin entegre hale gelmesi, kurumsal iş ihtiyaçlarını da mobil teknolojilere yöneltiyor. Peki, gelecekte iş yapış şekilleri mobilite ile mi şekillenecek? Ve bunu sağlayacak olan mekanizma nedir?

 

Sap CRM Fiori ile bu süreçleri yürütebilmek oldukça mümkün görünüyor. Özellikle IT birimlerinin kullanacağı bir çözüm olarak karşımıza çıkan, hem şirket içi çalışanlara hem outsource proje bazlı firmalar ile şirket iletişimin daha güçlü kılınacağı sürece yönelik yapılabilecekleri kısaca sıralayacak olursak;

 

Talep Yönetimi

Şirket bünyesinde herhangi bir talep açılmak istendiği takdirde IT birimine iletilecek olan taleplerin yönetiminin sağlandığı bir mekanizmadır. Talep yönetimi ile hizmet düzeyi anlaşmasını termin süreleri ile beraber tutmak mümkündür. Ayrıca yönetici ve çalışan arasında bir onay mekanizması kurmak hayli kolay olup, iş akışına katkısı oldukça önemlidir.

 

Talep belgesi;

*SAP Fiori ekranıdır. 

 

Görev Yönetimi

IT birimine iletilmiş olan talepler doğrultusunda dikkate alınacak talebe istinaden yaratılabilecek olup şirket çalışanına görev tayininin sağlandığı bir belge yönetimidir. Görevin gerekli ayrıntıları, tahmini ve olması gereken terminlerin tutulabildiği bu sistem, mobil telefondan ve tabletten gerekli olan tüm bilgilerin girilebilmesi mümkün olup, çalışanın esnekliğini arttırabilecek bir uygulamadır.

*SAP Fiori ekranıdır. 

 

Aktivite Yönetimi

Çalışana atanmış görevin, çalışan tarafından ne kadar sürede neler yaptığına dair bilgilerin tutulduğu belge yönetimidir. Aktivitenin ayrıntısı ve terminleri, lokasyon bilgisi dahilinde mobil telefon ya da tabletlerden rahatlıkla girilebilir. Onay mekanizmasını buradan yürütmek de mümkündür.

*SAP Fiori ekranıdır.