Yazar: Regna Editör
07.01.2014

İstanbul Kültür Üniversitesi SAP SLcM Projesi

İstanbul Kültür Üniversitesi, Regna Üniversite çözümü ile SAP SLcM ve SAP ERP projesini canlıya aldı. Regna Üniversite çözümü sayesinde:

· Ders kayıt süreçleri sorunsuz bir şekilde toplam 8.500 öğrenci ile tamamlandı.
· Regna Üniversite çözümü sayesinde ortalama 4.000 öğrenci sistem üzerinde çevrimiçi olarak ders durumlarını, notlarını, başvuru süreçlerini, mezuniyet simülasyonları gibi süreçlerini yönetebilmek-tedir.
· Çevrimiçi ödeme ekranları ile Mali İşler departmanında yaşanan yoğunluk en aza indirgenmiş olup, öğrenciler sistem üzerinde uzaktan ödeme planlarını belirleyip ilgili ücretlerini banka havale, eft veya kredi kartı gibi araçlarla tamamlayabilmektedir.
· Değişen eğitim planları ve müfredatlar sistem üzerinde versiyon ile yönetilebilmekte ve takip edi-lebilmektedir. Böylece ilgili öğrenci veya öğrenci grubunun hangi müfredata tabi olduğu bilgisi ko-laylıkla yönetilebilmekte ve raporlar alınabilmektedir.
· Kimlik Yönetimi (IDM) ile entegrasyon yapılarak öğrencilerin tek bir kullanıcı adı ve şifresi ile tüm sistemlere erişimi sağlanmıştır.
· Kütüphane entegrasyonu ile öğrencilerin ödünç olarak aldığı kitap veya gerekli öğretim aracı (zimmet) olup olmadığı belirlenebilmektedir.
· CATS entegrasyonu ile e-learning sistemi ile veri alışverişi sağlandı.
· Danışman onay ekranları ile akademik danışmanın hızlı etkin bir biçimde onay/red işlemlerini ya-pabilmesi sağlandı
· Mezuniyet simülasyonu ile öğrenciler ve akademik danışmanlar hangi dersler, hangi dönemlerde alınırsa ve başarı notu ne olursa mezun olabilir gibi simülasyonları sistem üzerinde anlık bir şekilde yapılabilmektedir.
· Ders ve dönem Kayıt kurallarının esnek bir şekilde yönetilebilmesi sağlandı
· YÖK, ÖSYM, ASAL, Akreditasyon, İETT’ye özgü raporlamaların standardizasyonu sağlandı.