Yazar: Regna Editör
15.09.2020

SAP Marketing Cloud – Release 2008

              Dijitalleşen çağımızla beraber artık progresif iş stratejilerinin ve çalışma metotlarının yeni normalimiz olduğu bu günlerde bütün departmanlar gibi Marketing departmanlarına da yeni sorumluluklar ve görevler atanmış durumda. Bu sorumlulukların üstesinden gelebilmeleri için Marketing departmanlarının hızlı aksiyonlar alması, öngörülememiş durumlara atik adaptasyonlar gerçekleştirebilmesi ve dezavantajları fırsatlara çevirip bunların kar marjlarına katkı sağlaması şeklinde sonuçlandırması gerekir.

              Bununla beraber günümüzde “Customer Experience” yani müşterinin sistemle etkileşimi esnasında yaşadığı tecrübenin müşteri tarafından kolay ve akıcı olması gerekir ki, bu sayede churn -yani kaybedilen müşteri oranı- azalsın ve her müşterinin yaşam döngüsünü daha uzun sürebilsin. Bunu başarabilmenin tek yolu da müşterilere sunulan seçeneklerin arttırılması ve her firmanın müşterileriyle sağlam ilişkiler kurmasıdır. Özellikle hayatımıza COVID-19 gerçeğinin de girmesiyle bu hedefler hem gerçekleştirilmesi daha önem arz etmeye başlamış, hem de daha zorlayıcı bir hal almıştır.

              Bu noktada SAP Marketing Cloud kullanıcılarına daimi bir katma değer sağlamayı ve müşteriye ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefleyerek firma gelirlerinin artmasını sağlamıştır. Bunun için doğru ve yenilikçi stratejilerle pazar anlayışını daha derin ve gelişmiş bir hale getirmiş, ve hem kısa hem uzun vadede başarılı sonuçlar sunmuştur.

Geçtiğimiz ay yayınlanmış olan Marketing Cloud 2008 Release’i ile birlikte SAP’nin yaptığı yeniliklerden aşağıdaki konulara bakacağız:

 • Marketing Planning and Performance
 • Commerce Marketing Recommendations
 • Lead and Account Based Marketing

 

Marketing Planning and Performance

 

              Özellikle Ocak ayından beri hayatımızı etkilemiş olan COVID-19 salgınıyla beraber müşteri davranışları ve alışveriş alışkanlıkları ciddi şekilde değişti, buna istinaden bütün Marketing departmanları da bu değişime adapte olmaya çalıştı. Bilhassa pandemi ile beraber küçültülen bütçeler ve online platformlara olan yoğunluk progresif ve inovatif Marketing planlamalarını zorunlu hale getirdi.

              Buna istinaden 2008 Release’i ile Marketing Programları Marketing Calendar üzerine getirilerek kullanıcılara planlama ve koordinasyon konusunda esneklik kazandırılıyor. Bu programlar ve kampanyaların standart veya custom attribute’lar ile gruplandırılması ve takvim üstünde bu nesnelerin yönetimini kolaylaştırarak organizasyon konusunda güzel çözümler sunuluyor.

Bu programların birincil (Primary) veya ikincil (Secondary) takvimlere eklenmesi, filtrelenmesi, gruplanması gibi işlemler yapılarak farklı marketing nesneleri bazında karşılaştırma ve yorumlama yapılabilir.

Commerce Marketing Recommendations

Commerce-Marketing ikilisi SAP’nin CX ürün ailesi altında en yüksek verim sağlayabilen kombinasyonlardan olup, dünya genelinde oldukça fazla örneği bulunmaktadır. Bu ikilinin sağlayabildiği yetkinliklerden belli başlı başlıklar aşağıdaki gibidir:

 

  1. Data replikasyonu
  2. Ziyaretçi profilini zenginleştirme
  3. Kişiselleştirme
  4. Kampanya yönetimi
  5. Gelişmiş tahmin ve öneri sistemi
  6. Önerilen teklifleri gösterme

 

2008 Release’i ile HTML, JavaScript veya CSS ile gerçekleştirilen ürün ve teklif önerilerinin implementasyonunda kolaylıklar sağlanmıştır. Bağlamsal önerilerin kullanıcı deneyimini olumlu etkilediği zaten bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçekken, SAP bunu daha verimli kullanabilmek adına SAP API Business Hub üzerinde bulunan Marketing Recommendation Cache Service API kullanımını öneriyor.

 

Lead and Account Based Marketing

 

2008 Release’i ile e-posta ve SMS mesajlarıyla, B2B pazarlamacılarının tek bir hesapta birden çok role sahip kişileri veya birden çok hesapla ilişkisi olan kişileri yönetmek için yeni yeteneklere sahip olmasını sağlayan E-posta ve SMS mesajlarıyla kampanyalar çıkıp, bu kampanyaları yönetebilmesi adına B2B Contact-to-Account ilişkileri sunuyoruz.

Segmentasyon ile belirlenmiş bir rol, ülke veya iş ilişkisi içinde olan bütün contactları bulabiliriz. Bunun yanında segmentasyon attributes bölümündeki bütün alanlar, standart segmentasyon profillerinin de kullanımıyla daha kompleks segmentasyon ağaçlarının yaratılmasında rol oynayabilir. Akabinde segmentasyon sonucunda elde ettiğiniz contactlar için hedef gruplar oluşturabilir ve kampanyalar çıkabilirsiniz.

 

Daha fazlası için aşağıdaki kaynaklara ulaşabilirsiniz: