Yazar: Regna Editör
28.12.2016

Zorlu Enerji SAP IS-U CRM Entegrasyon İyileştirme Projesi

Zorlu Enerji SAP CRM ve SAP IS-U iyileştirme ve yenileme Faz-1 projesi; Regna ve Golive işbirliği ile başarıyla canlıya geçti.

 

Regna’nın SAP CRM projesini üstlendiği projede Golive SAP IS-U ve Portal projelerini üstlendi, daha önce birçok projede başarılı işbirliği gerçekleştiren iki firma, bu geleneğini sürdürdü ve yeni bir başarı hikayesi oluşturdu.

 

Standarda Bağlı Kalınması Hedeflendi

Proje sırasında SAP CRM ve SAP IS-U tasarımları tamamıyla yeniden tasarlandı. Elektrik ticaretinde B2C pazarının büyüyeceği ön görüsüyle; hız ve performansın öne çıktığı projemizde tüm yapılar analiz edildi ve standart SAP CRM yaklaşımıyla gerçekleştirme yapıldı.

 

Eski yapı ile yaratılmış verilerin migrasyonu yapılan projemizde, daha önceki tüm veriler yeni tasarıma geçirildi.

 

Sistem tasarımında standart yapıya sadık kalınmasına özen gösterilerek ürün temelinde çeşitli kontroller gerçekleştirildi ve yönetimi kolaylaştırıldı. Geliştirmeyle sağlanan kampanya yapısı standarda taşınarak SAP CRM kampanya yönetimi fonksiyonalitelerinin kullanılmasına zemin hazırlandı.

 

Etkin Kampanya Yönetimi

Proje kapsamında çeşitli 3rd party ürün ve hizmetleri ile entegrasyon yapılarak etkin kampanya yönetimi için altyapı tasarlandı. Tasarlanan esnek altyapı sayesinde Faz-2 projesinde yeni gerçekleştirilecek kampanyalar için sistem hazırlandı.

 

Aktarımlar Esnasında Yaşanan Sorunlar Giderildi

Bu tasarım esnasında elektrik satış sözleşmesi sürecinde, elektrik sürecine özel tarife, fiyat, fon oranları, ödeme koşulu vb. değişiklik senaryolarının sorunsuz çalışması ve SAP IS-U sistemine sorunsuz aktarımı sağlandı. Daha önce yaşanan replikasyon problemleri sınıflandırıldı ve tamamı çözümlendi.

 

Bildirim Sistemi Oluşturuldu

Sıkça karşılaşılan tarife değişimleri, fiyat, indirim oranı vb. ana veriler ve tesisatın üzerinde yer alan nominal değer değişikliklerinin aktarımında yaşanan sorunlar giderildi. Aktarım esnasından karşılaşılan bu hataların bir uyarı mekanizması içinde kullanıcıya iletilmesi ve bu hatalara müdahale edilmesine olanak sağlayan e-posta ve web kullanımlı bildirim sistemi oluşturuldu.

 

Veri ve Performans Kayıpları En Aza İndirgendi

Fiyat versiyonlama gibi fiyat değişikliklerinde var olan fiyat bilgisini kaybetmeden yeni fiyat girilmesi sağlandı. Böylelikle veri kaybı önlendi. Fiyat versiyonlama ve fiyat aktarımları ile ilgili yapılan çalışmaya istinaden sözleşme fesih edilmeden sağlıklı bir şekilde fiyat değişikliği yapılabilmesi sağlandı.

 

Ek protokol süreci ile kampanyalı ve standart sözleşme geçişleri kolaylaştırılarak aboneliğin aynı tesisat üzerinden devam edebilmesi sağlandı. Taahhüte, 3rdparti sistem entegrasyonlarına ve ortak markalara bağlı hediye kampanyalarında iyileştirme sağlandı.

 

SAP CRM – Portal sistemleri arasındaki entegrasyon ile performans iyileştirmeleri yapılarak kullanıcı bekleme süresi ve yaşanan performans kayıpları en aza indirgendi.